Alle råd, vejledninger og beskrivelser er bygget på de erfaringer, JVR har fået ved at levere terrasseoverdækninger